:::โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ยินดีต้อนรับ:::
ข้อมูลพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รายงานประจำปีของสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
สายชั้นปฐมวัยและอนุบาล
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วิทยากรพิเศษ

แนะนำโรงเรียน

Link หน่วยงานที่สำคัญ
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

 

Free Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.59

 

คลิกลงนามรูปภาพ

:::ข่าวประชาสัมพันธ์รับนักเรียน::: 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการบูรณาการเรียนรู้สู่ลานวัด ลานวัง โครงการ"โลกสวยด้วยมือเรา"
สายชั้นปฐมวัย อนุบาล ๑ - ๓ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการคนสร้างภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการบูรณาการเรียนรู้สู่ลานวัด ลานวัง "เลาะรั้วริมน้ำชมเรือ"
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการบูรณาการเรียนรู้สู่ลานวัด ลานวัง "รังสรรค์ปันสุข"
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

งานวันครู ประจำปี 2563
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมกีฬาสี
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
ณ อาคารโรงโขน
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการบูรณาการเรียนรู้สู่ลานวัด ลานวัง "รื่นเริง สำราญ เทศกาลปีใหม่"
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุกวาชาด ณ ค่ายทุ่งเก้าทัพ แคมป์ อ.เมืองกาญ จ.กาญจนบุรี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ - มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติและวันดินโลก
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

การสอบธรรมศึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
นักธรรมชั้นตรี โท เอก
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สนามสอบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ร.๖
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

การศึกษาดูงาน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๒ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

 


คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม(รายละเอียด)

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม(รายละเอียด)


คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชมรมไอทีคิดส์
              
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สสวท.
:::เว็บไซต์เกี่ยวกับอาเซียน:::
:: ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
:::กรมอาเซียนกระทรวงต่างประเทศ
:: ASEAN Watch
:: สมาคมอาเซียน ประเทศไทย
:: สาระความรู้เกี่ยวกับ ประเทศสมาชิกอาเซียน

 

นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม พบปะผู้บริหาร ข้าราชการครู
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
พร้อมทั้งการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง ๔ ด้านให้คำแนะนำเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการสู่การปฏิบัติทั้งระบบ โดยมี นางจินดา สรรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คณะครูให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอผลการบริหารจัดการของโรงเรียน ชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
“เปิดบ้าน สายรัก กศพ.” ลานวัดลานวัง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  


กิจกรรมมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
นางจินดา สรรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนพระตำหนัก ได้มอบเกียรติบัตรแก่ครู และนักเรียน
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช
ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต
วันที่ ๒๓ ตุลามคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

การลงนามถวายพระพร คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
วันที่ ๒๒ ตุลามคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการซ้อมถวายวางพวงมาลาและถวายบังคม ร.5 ในวันปิยมหาราช
ณ โรงยิม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๒ ตุลามคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

การศึกษาดูงาน "โครงการเสริมขวัญและกำลังใจ โครงการวิถีพอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญาไทย
ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน " ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชปรัชญา และโครงการทหารพันธุ์ดี
ณ มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ 8 - 9 ตุลาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมครูผู้เกษียณอายุราชการ ๖๐ ปี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการบูรณาการเรียนรู้สู่ลานวัด ลานวัง
" ย้อนรอยภูมิปัญญาไทย ใต้ร่มพระบารมี ๒๗๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ "
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการบูรณาการเรียนรู้สู่ลานวัด ลานวัง
" สืบศาสตร์ สานศิลป์ ถิ่นเด็กหลังวัง ลานวัดลานวัง "
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

 

กิจกรรมการบูรณาการเรียนรู้สู่ลานวัด ลานวัง
"จากทุ่งธรรมนา มาสู่เมนูข้าว ก้าวเข้ารั้ว พ.ส.ก."
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  


::::ข่าวการศึกษา::::

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง  ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200  โทร. 0-2222-4871  0-2222-6561 โทรสาร 0-22226557
Phratumnuk Suankularb School   In the Grand Palace, Maharaj Road   Prabarommaharachawung Sub-district Pranakorn District, Bangkok   10200  Tel:  0-2222-4871, 0-2222-6561  Fax:  0-2222-6557