ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2559
1 เรียนนวด ครั้งที่ 1 รูปภาพ
2 เรียนนวด ครั้งที่ 2 รูปภาพ
3 เรียนนวด ครั้งที่ 3 รูปภาพ

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559
1 เรียนนวด  ครั้งที่ 1 รูปภาพ
2 เรียนนวด  ครั้งที่ 2 รูปภาพ
3 เรียนเศรษฐกิจพอเพียง รวมทุกฐาน วันที่ 30 ส.ค.59 รูปภาพ

 

รูปนักเรียน  ม.2/2 ปี 59

นำเสนองาน วันที่ 22 มิ.ย.59