กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการลานวัดลานวัง สายชั้นอนุบาล
เรื่อง การละเล่นพื้นบ้าน เล่าขานวัฒนธรรม น้อมนำสู่สังคมไทย
 วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการลานวัดลานวัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง เด็กวัด ท้ายวัง
 วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการลานวัดลานวัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง FOODLAND SIAM
 วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทางด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ
 วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการลานวัดลานวัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่องเมนูไข่อร่อยอยากกิน
 วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการตักบาตรวันพระวันที่ ๒๘ ม.ค.  ๒๕๖๒ และ วันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๒
  ณ โรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
นางจินดา สรรประสิทธิ์
  วันที่ ๑๘ มกราคม  ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ๓ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมงานวันครูประจำปี ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
  วันที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนพิบูลอุปภถัมป์
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการทำบุญ ตักบาตร วันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
  วันที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมวันคริสมาสต์เดย์  (CHRISTMAS  DAY)
  วันที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๖๑  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันดินโลก (World Soil Day ) วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมตรวจสุภาพนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบประจำปี ๒๕๖๑
  วันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤจิกายน  ๒๕๖๑ ณ อาคารโณงโขน
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

การตรวจนับจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริง
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

การสอบธรรมศึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน
และอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<< ดูภาพเพิ่มเติม  รูปภาพ ชั้นปฐมวัย >>>  

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน
และอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๖
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  รูปภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษา>>>  

 

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน
และอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๔
วันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  รูปภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔>>>  

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน
และอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒
วันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  รูปภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒>>>  

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ค่ายยุชนคนคุณธรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"
(เยาวชนไทยหัวใจสตรอง) และค่ายปปช.น้อย
วันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับประถมศึกษา
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

การตรวจสุขภาพครูและบุคคลกรทางการศึกษา ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

งานมุฑิตาจิต ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย พ.ส.ก.
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2561
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 


กลับหน้าแรก