:::โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ยินดีต้อนรับ:::
ข้อมูลพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รายงานประจำปีของสถานศึกษา
เอกสารรายงานจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้บริหารสถานศึกษา
สายชั้นปฐมวัยและอนุบาล
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วิทยากรพิเศษ

แนะนำโรงเรียน

Link หน่วยงานที่สำคัญ
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

 

Free Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.59

 


คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม(รายละเอียด)

:::ข่าวประชาสัมพันธ์รับนักเรียน:::

 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
(มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
เรื่องสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจาร์ยจิระศักดิ์ อัจฉริยยศ
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๔๓๐๓ ชั้น ๓ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

 

กิจกรรมการจัดการศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากร
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ณ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ เทศบาลเมือง จังหวัดอุทัยธานี
และศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัย
 วันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ >>>  

 

งานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ณ อาคารโณงโขน
 วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
(มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
 วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

พิธีมอบใบประกาศธรรมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ณ โรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

 

กิจกรรมการเรียนรู้เปิดบ้านวิชาการการศึกษาพิเศษ
 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

 

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ไปลงนามถวายพระพร
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>> 

 

กิจกรรมการเรียนรู้การแสดงคืนโขนสู่เยาวชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการลานวัดลานวัง สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เรื่องมหัศจรรย์ขนมหวานอิ่มท้องได้บุญ
 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการลานวัดลานวัง สายชั้นอนุบาล
เรื่อง การละเล่นพื้นบ้าน เล่าขานวัฒนธรรม น้อมนำสู่สังคมไทย
 วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการลานวัดลานวัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง เด็กวัด ท้ายวัง
 วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการลานวัดลานวัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง FOODLAND SIAM
 วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

 

กิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทางด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ
 วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการลานวัดลานวัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่องเมนูไข่อร่อยอยากกิน
 วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

 

กิจกรรมการตักบาตรวันพระวันที่ ๒๘ ม.ค.  ๒๕๖๒ และ วันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๒
  ณ โรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

 

กิจกรรมการแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
นางจินดา สรรประสิทธิ์
  วันที่ ๑๘ มกราคม  ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ๓ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมงานวันครูประจำปี ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
  วันที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนพิบูลอุปภถัมป์
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการทำบุญ ตักบาตร วันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
  วันที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

 

กิจกรรมวันคริสมาสต์เดย์  (CHRISTMAS  DAY)
  วันที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๖๑  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

 

คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

 

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันดินโลก (World Soil Day ) วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

 

กิจกรรมตรวจสุภาพนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบประจำปี ๒๕๖๑
  วันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤจิกายน  ๒๕๖๑ ณ อาคารโณงโขน
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

 

การตรวจนับจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริง
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

 

การสอบธรรมศึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

 

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

 

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน
และอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<< ดูภาพเพิ่มเติม  รูปภาพ ชั้นปฐมวัย >>>  

 

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน
และอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๖
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  รูปภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษา>>>  

 

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน
และอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๔
วันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  รูปภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔>>>  

 

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน
และอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒
วันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  รูปภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒>>>  

 

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

::::เผยแพร่ผลงานวิจัย::::
รายงานการพัฒนาเกมมหัศจรรย์ กระดานสื่อสารพัฒนา
ทักษะด้านการพูด และภาษามอของเด็กนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษ
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชมรมไอทีคิดส์
              
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สสวท.
:::เว็บไซต์เกี่ยวกับอาเซียน:::
:: ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
:::กรมอาเซียนกระทรวงต่างประเทศ
:: ASEAN Watch
:: สมาคมอาเซียน ประเทศไทย
:: สาระความรู้เกี่ยวกับ ประเทศสมาชิกอาเซียน

 

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ค่ายยุชนคนคุณธรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"
(เยาวชนไทยหัวใจสตรอง) และค่ายปปช.น้อย
วันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับประถมศึกษา
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

การตรวจสุขภาพครูและบุคคลกรทางการศึกษา ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

งานมุฑิตาจิต ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย พ.ส.ก.
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2561
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

::::ข่าวการศึกษา::::

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง  ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200  โทร. 0-2222-4871  0-2222-6561 โทรสาร 0-22226557
Phratumnuk Suankularb School   In the Grand Palace, Maharaj Road   Prabarommaharachawung Sub-district Pranakorn District, Bangkok   10200  Tel:  0-2222-4871, 0-2222-6561  Fax:  0-2222-6557