:::โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ยินดีต้อนรับ:::

 

ข้อมูลพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รายงานประจำปีของสถานศึกษา
เอกสารรายงานจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้บริหารสถานศึกษา
สายชั้นปฐมวัยและอนุบาล
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วิทยากรพิเศษ

แนะนำโรงเรียน

Link หน่วยงานที่สำคัญ
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

Free Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.59


คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม(รายละเอียด)


กิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทย
  วันที่ 22   มิถุนายน  2560   <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>>

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 
ประจำปีงบประมาณ  2560  ครั้งที่ 1
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  วันที่ 21   มิถุนายน  2560   <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>>

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน   ประจำปี  2560
  วันที่ 15   มิถุนายน  2560   <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>>

กิจกรรมไหว้ครู  ประจำปี  2560
  วันที่ 15   มิถุนายน  2560   <<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง1  :  กล้อง 2 :  กล้อง  3>>>

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา:โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
เรื่องEffectivePresentation : การออกแบบและสร้างสไลด์
ประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
   ณ  ห้องประชุม2 วันที่ 9  มิถุนายน  2560 <<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>>>

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียน และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา
รายการค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
  วันที่ 22  พฤษาคม - 1 มิถุนายน  2560 
<<<ดูภาพกิจกรรม ปฐมวัย : อนุบาล 1อนุบาล 2 :ป.1 : ป.2 : ป.3 : ป.4 : ป.5 : ป.6 : มัธยม>>>

 


อบรมพัฒนาครูเรื่อง "ระบบการมารับบริการทางจิตเวชที่โรงพยาบาลศิริราช
และการคัดกรองภาวะสมาธิสั้นในนักเรียน 
โดยใช้แบบคัดกรอง THASS"
โดย ท่านคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราช   ณ  ห้องประชุม2
  วันที่ 8 พฤษภาคม  2560 <<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>>>

อบรมมารยาทไทย
โดย ท่านผอ.พัฒนา เกตุกาญจโน และ ครูโชติกา  แสงอำพันธ์  
ณ  ห้องประชุม2
  วันที่ 8 พฤษภาคม  2560 <<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>>>

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้สอน
เรื่อง แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
(Individual DevelopmentPlan : ID PLAN)
โดย รองฯจันทร์เพ็ญ  บุญกล้า  และคณะ   ณ  ห้องประชุม2
  วันที่ 4 พฤษภาคม  2560  <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>>

อบรมพัฒนาครู การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ผอ.พัฒนา   เกตุกาญจโน  และคณะ   ณ  ห้องประชุม3
  วันที่ 28   มีนาคม  2560  <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>>

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

::::เผยแพร่ผลงานวิจัย::::
รายงานการพัฒนาเกมมหัศจรรย์ กระดานสื่อสารพัฒนา
ทักษะด้านการพูด และภาษามอของเด็กนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษ
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชมรมไอทีคิดส์
              
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สสวท.
:::เว็บไซต์เกี่ยวกับอาเซียน:::
:: ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
:::กรมอาเซียนกระทรวงต่างประเทศ
:: ASEAN Watch
:: สมาคมอาเซียน ประเทศไทย
:: สาระความรู้เกี่ยวกับ ประเทศสมาชิกอาเซียน

 

อบรมพัฒนาครู  สู่การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
"เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2 เงื่อนไข  3 หลักการ  4 มิติ) และการเขียนแผนบูรณาการ"
โดย  ท่านธีรเชษฐ์  ป้องจันมณีสกุลและคณะ   ณ  ห้องประชุม3
  วันที่ 27   มีนาคม  2560  <<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้อง1, กล้อง2, >>>

กิจกรรมวันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
  วันที่ 18 มีนาคม  2560  <<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้อง1, กล้อง2, กล้อง3>>>

กิจกรรมวันซ้อมใหญ่งานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
  วันที่ 16 มีนาคม  2560  <<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้อง1, กล้อง2>>>

โครงการโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง  กิจกรรม"แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น"
  วันที่ 3 มีนาคม  2560 ณ  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่ายศรี จ.นครนายก <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมลานวัดลานวัดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  วันที่ 2 มีนาคม  2560  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมลานวัดลานวัดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  วันที่ 1 มีนาคม 2560  <<<ดูภาพเพิ่มเติมกล้อง1  กล้อง2>>>

กิจกรรมลานวัดลานวัดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2560  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมลานวัดลานวัดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2560  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย
  วันที่ 24  กุมภาพันธ์  2560  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

สอบอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
  วันที่ 23-24  กุมภาพันธ์  2560  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาอาลัยของนักเรียนชั้น ป.6(รุ่นที่30) และชั้นม.3 รุ่นที่(10)
ปีการศึกษา 2559   วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2560  <<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้อง1  กล้อง2  กล้อง3 >>>

กิจกรรมลานวัดลานวัดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  วันที่ 16  กุมภาพันธ์  2560  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมลานวัดลานวัดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  วันที่ 8  กุมภาพันธ์  2560  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมพบหมอศิริราช ให้ความรู้เกี่ยวกับ  การกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์  (Cyberbullying)  
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2560  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมลานวัดลานวัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2  วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2560  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

ผู้อำนวยการมอบของรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด 
ในการแข่งขันตอบปัญหายุวกาชาดระดับ 2 ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
แข่งขันปฐมพยาบาลระดับ2 ได้รับโล่รางวัลชมเชย
ณ สนามฝ่ายใน  วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2560 <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

ผู้อำนวยการมอบของรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย
ณ สนามฝ่ายใน  วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2560  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

ผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียน ออกกำลังกาย  "มวยไทย"  ตอนเช้าทุกวันศุกร์ 
ณ สนามฝ่ายใน<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมสวนสนามยุวกาชาดวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  ประจำปี 25559
วันที่ 27 มกราคม  2560   ณ  สนามศุลาศัย<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด  ประจำปี 25559
วันที่ 26  มกราคม  2560   ณ สนามนิมิตรบุตร   <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
วันที่ 24 มกราคม  2560   ณ  ค่ายริมขอบฟ้า จ.สมุทรปราการ <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม  2560  ณ โรงโขน
  <<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง1    กล้อง2   กล้อง3 >>>

กิจกรรมวันครู 2560
วันที่ 16  มกราคม  2560  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร วันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันที่ 12 มกราคม  2560  ณ โรงโขน  <<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง1    กล้อง2    กล้อง3  >>>

กิจกรรมประชุมคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 ภาคี 4 ฝ่าย
วันที่ 11  มกราคม  2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียน  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมวันอาเซียน
วันที่ 20  ธันวาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของผู้บริหารและคณะครูจากสถาบันวังเซล ประเทศภูฎาน
(Wangsel Institute, Drukgyel Paro, Bhutan)
 ดูงานการจัดการเรียนการสอน และการเรียนร่วมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ณ ศูนย์ทดลองฯ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ วันที่ 15  พฤศจิกายน  2559  
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ อาคารโรงโขน  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ วันที่ 14 ธันวาคม  2559  
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
เป็นเจ้าภาพ จัดอาหาร  ผัดมักกะโนี ข้าวมันไก่ ขนม เครื่องดื่ม จำนวน 300  ชุด
ไปแจกประชาชนที่มาถวายบังคมพระบรมศพ ณ  บริเวณท้องสนามหลวง
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559  เวลา 11.00 – 13.00น.
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชั้นอนุบาล1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เป็นเจ้าภาพ จัดอาหาร  ผัดซีอิ๊ว ข้าวเหนียวหมู ชิฟฟ่อน นมกล่อง  จำนวน  300 ชุด
ไปแจกประชาชนที่มาถวายบังคมพระบรมศพ ณ  บริเวณท้องสนามหลวง
วันที่ 7 ธันวาคม 2559  เวลา 11.00 – 13.00น.
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต ครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร)
ณ สนามฝ่ายใน  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ วันที่ 1  ธันวาคม  2559  
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

ร่วมกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดสนามหลวงและพื้นที่โดยรอบ "ทำดี เพื่อพ่อ"
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต ครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร)
ณ สนามสนามหลวง วันที่ 1  ธันวาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>


ต้อนรับนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 ดูงานการจัดการเรียนการสอน และการเรียนร่วมของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ณ ศูนย์ทดลองฯ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ 30  พฤศจิกายน  2559  
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  ประจำปีการศึกษา 2559 
ณ อาคารโรงโขน  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ 25  พฤศจิกายน  2559   <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ  ระดับชั้นปฐมวัย -อนุบาล
และมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ อาคารโรงโขน  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ 29  พฤศจิกายน  2559  
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และบำเพ็ญกุศล
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 22  พฤศจิกายน  2559  
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>


กิจกรรมสอบธรรมศึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง  ประจำปีการศึกษา 2559 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ วันที่ 21  พฤศจิกายน  2559  
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 
นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซต์รีสอร์ท (KRSC) 
อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่  16 - 18  พฤศจิกายน  2559  
<<< ดูภาพเพิ่มเติม กล้อง1, กล้อง2, กล้อง3 >>>

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  และแจกเงินสนับสนุนการศึกษา
รายการค่าอุปกรณ์การเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่  7 - 14  พฤศจิกายน  2559 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ฟังสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  ในวันที่  12  พฤศจิกายน  2559 
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)   
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมแจกโบว์และพิมเสนน้ำ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน  2559  ณ หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
และทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

คณะผู้บริหาร  ครูและนักเรียน  ร่วมทำและ แจกผัดไท
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันที่   3 พฤศจิกายน  2559  ณ บริเวณสนามหลวง
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

โครงการวิถีพุทธ วิถีธรรม  เข้าค่ายคุณธรรม
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ของ นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
วันที่ 27-28 ตุลาคม 2559  
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องร.ร. : กล้องชมพู >>>

กิจกรรมถวายความอาลัย  ยืนสงบนิ่ง 9 นาที
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 26 ตุลาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมจัดทำโบว์ไว้ทุกข์ และแจกโบว์ ผ้าเย็น
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันที่ 19,23 ตุลาคม  2559  ณ บริเวณหน้าโรงเรียน
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมวันปิยมหาราช
วันที่ 23  ตุลาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

งานแสดงมุทิตาจิต  "ร้อยรัก  รวมใจ สานสายใย พสก." 
แด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ ห้องสาวิตรี
สโมสรหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นป.1-3 และ ป.4-6
วันที่ 5-6  ตุลาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>


กิจกรรมอำลา...อาลัย เกษียณอายุราชการ
วันที่ 27 กันยายน  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>


กิจกรรม ตะลุยโลกศิลปะ
วันที่   27  กันยายน  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมวันสันติภาพโลก 
วันที่ 21 กันยายน  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

รับการประเมินโรงเรียนมาตราฐานสากล
ที่พัฒนาอย่างเข้มข้น (Intersive School)
ชุดที่ 2 ตามโครงการเกณฑ์รางวัลแห่งคุณภาพ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับองค์ ScQA
วันที่ 19 กันยายน  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>


กิจกรรมลานวัดลานวัง ชั้นปฐมวัย-อนุบาล
วันที่ 16 กันยายน  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

งานเกษียณอายุราชการ ของคุณครูโชติกา  แสงอำพันธ์ และนางพรพิมล บางเขียว
วันที่ 15 กันยายน  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
วันที่ 13 กันยายน  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมนาฎดริยราชูปถมภ์ เทิดไท้ ๖๐ พรรษา
เจ้าฟ้ามหาจักรี
วันที่ 12 กันยายน  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

ต้อนรับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
วันที่ 9 กันยายน  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดใน
โครงการ E2STEM ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
วันที่ 8  กันยายน  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมลานวัดลานวัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
วันที่ 7 กันยายน  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

ผอ.พัฒนา  เกตุกาญจโน  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
และคณะ
นำเสนอผลงาน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม "ระดับประเทศ"
ประจำปี 2559
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  
วันที่ 27-28 สิงหาคม 2559   <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมลานวัดลานวัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 1 กันยายน  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 1 กันยายน  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

มอบรางวัลนักกีฬาและนักเรียนที่แข่งขันในวันวิทยาศาสตร์
วันที่ 1 กันยายน  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมลานวัดลานวัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 30 สิงหาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

ประกวดแข่งขันโครงการ E2STEM
ณ เกตุเวย์และโรงแรม S31 
วันที่ 27-29 สิงหาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมลานวัดลานวัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 26  สิงหาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>


กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
วันที่ 25 สิงหาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>

ถ่ายทำรายการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
"น้ำปรุง ภูมิปัญญาไทยในวังหลวง"
  ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7
วันที่ 25 สิงหาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 
จากครูสังกัด สพป.กทม.
วันที่ 19 สิงหาคม  2559 
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>
<<ภาพอบรมที่เขต>>


กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และค่ายสะเต็มศึกษา
วันที่ 17 สิงหาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>

กิจกรรมสัปดาห์หนังสือห้องสมุด
วันที่ 16 สิงหาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมลานวัดลานวัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 3 สิงหาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

คณะครู เข้ารับการอบรม ครูผู้สอนยุวกาชาด  ณ สพป.กทม.
วันที่ 12-14  สิงหาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2559
วันที่ 11  สิงหาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้อง1กล้อง 2>

กิจกรรมเดินรณรงค์ ลงประชามติ
ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและอนุบาล
วันที่ 4  สิงหาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>


กิจกรรมอำลาอาลัย ครูปริศนา  อาจหาญ
วันที่ 4 สิงหาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>


สสวท.เยี่ยมชม โครงการ E2STEM  ของ สสวท.
วันที่ 3 สิงหาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>

กิจกรรมพิธีพุทมามกะ ของนักเรียนเข้าใหม่
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ 4 สิงหาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>

กิจกรรมสาธิตการลงประชามติ 
วันที่ 29 กรกฎาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>


กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่ 29 กรกฎาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>


กิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษา
ของครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา
วันที่ 30 กรกฎาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>

กิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ 
ระดับชั้น ปฐมวัย  อนุบาล และม.1
วันที่ 27 กรกฎาคม  2559 
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>

ต้อนรับคณะครูและนักเรียน  จากประเทศญี่ปุ่น MOU
วันที่ 26 กรกฏาคม 2559    <<<ดูภาพเพิ่มเติม [กล้อง1],    [กล้อง 2] >>

กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
 ณ  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์)
วันที่ 15 กรกฏาคม 2559  
 <<<ดูภาพเพิ่มเติม [กล้อง1],  [กล้อง2]>>

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ทัศนศึกษานิทรรศรัตนโกสินทร์
วันที่ 5 กรกฎาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>

กิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ ระดับชั้นป.1-3และม.2
วันที่ 4 กรกฎาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  2559  
วันที่ 1 กรกฎาคม  2559  <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ประจำปีการศึกษา  2559  
วันที่ 30  มิถุนายน  2559 
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>

กิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทย  ประจำปีการศึกษา  2559  
วันที่ 30  มิถุนายน  2559 ณ ห้องดนตรีไทย <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>

รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดย มีผอ.บัณฑิต พัดเย็น   เป็นประธาน
วันที่  28  มิถุนายน  2559
 <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>> 


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
วันที่  27  มิถุนายน  2559
 <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>> 


กิจกรรมวันสุนทรภู่ ระดับชั้น ม.1 - ม.3   
วันที่ 24 มิ.ย.2559
 <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>> 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ระดับชั้นป.1 - ป.3    วันที่ 23 มิ.ย.2559
 <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>> 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ระดับชั้นป.4 - ป.6    วันที่ 21 มิ.ย.2559
 <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>> 

กิจกรรมชมรม  วันที่ 22 มิ.ย.2559
 <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>> 

กิจกรรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข ระดับชั้น ป.5/2 
 <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>> 

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน  วันที่ 9 มิ.ย. 2559
 <<<ดูภาพเพิ่มเติม>>> 


งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
ถวายพระพรและปฏิบัติธรรมรวมใจถวายเป็นพระราชกุศล
และกิจกรรมไหว้ครู   วันที่ 9 มิ.ย. 2559
 <<<ดูภาพเพิ่มเติมกล้อง1>>>   <<<ดูภาพเพิ่มเติมกล้อง2>>>
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง  ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200  โทร. 0-2222-4871  0-2222-6561 โทรสาร 0-22226557
Phratumnuk Suankularb School   In the Grand Palace, Maharaj Road   Prabarommaharachawung Sub-district Pranakorn District, Bangkok   10200  Tel:  0-2222-4871, 0-2222-6561  Fax:  0-2222-6557