:::โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ยินดีต้อนรับ:::

 

ข้อมูลพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รายงานประจำปีของสถานศึกษา
เอกสารรายงานจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้บริหารสถานศึกษา
สายชั้นปฐมวัยและอนุบาล
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วิทยากรพิเศษ

แนะนำโรงเรียน

Link หน่วยงานที่สำคัญ
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

Free Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.59


คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม(รายละเอียด)

:::ข่าวประชาสัมพันธ์รับนักเรียน:::


กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ และวันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

การนำเสนอผลงาน เปิดบ้าน IS สู่มาตราฐานสากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

โครงการธรรมสวนะ ตักบาตรร่วมกัน สร้างสรรค์ความดี ชีวีมีสุข
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  วีดีโอการแสดง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๔โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย
ณ ศาลาราย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การฝึกอบรมการใช้ถังดับเพลิง และสาธิตวิธีใช้ถังดับเพลิง
ของหน่วยงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุม ๓ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่องการออกเสียง Vowel , การออกเสียง ed sound และการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน
วันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

นักเรียนรับเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะภาษาไทย
ในโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๑
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

คณะะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว
วันที่ ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดรักการอ่านกับนามีบุ๊ค
วันที่ ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การประเมินและรายงานผลการอ่านเขียนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

::::เผยแพร่ผลงานวิจัย::::
รายงานการพัฒนาเกมมหัศจรรย์ กระดานสื่อสารพัฒนา
ทักษะด้านการพูด และภาษามอของเด็กนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษ
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชมรมไอทีคิดส์
              
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สสวท.
:::เว็บไซต์เกี่ยวกับอาเซียน:::
:: ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
:::กรมอาเซียนกระทรวงต่างประเทศ
:: ASEAN Watch
:: สมาคมอาเซียน ประเทศไทย
:: สาระความรู้เกี่ยวกับ ประเทศสมาชิกอาเซียน

 

 

การประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา
รายการค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ม.๒ , และ ม.๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา
รายการค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชั้นปประถมศึกษาปีที่ ๑, ป.๒ , และ ป.๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

 

การประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา
รายการค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชั้นป.๑, ป.๒ , และ ป.๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา
รายการค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชั้นอนุบาล ๑ ถึง อนุบาล ๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

 

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่
" NEW DLTV"
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การอบรม เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
วันที่ ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

 

การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรและโครงการวิถีพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาไทย
ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน ณโครงการอัมพวาขชัยพัฒนานุรักษ์, ศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี
และศณีกุญชรเบญจรงค์ จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ.2561
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง1  : กล้อง 2

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การเขียนแผนเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ PLC
วันที่ 22-23  มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

 

นักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.5 ทัศนศึกษา 
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์  จังหวัดสมุทรปรากา
วันอังคารที่ 13  มีนาคม 2561
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

รับมอบตัวชั้นอนุบาล 1-3 ปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ที่ 17  มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ทัศนศึกษาวัดพระแก้ว
วันอังคารที่ 13  มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  ทัศนศึกษาวัดพระแก้ว
วันอังคารที่ 13  มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ทัศนวัดพระแก้ว
วันอังคารที่ 13  มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ทัศนศึกษามิวเซียมสยาม
วันอังคารที่ 13  มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

::::ข่าวการศึกษา::::

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง  ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200  โทร. 0-2222-4871  0-2222-6561 โทรสาร 0-22226557
Phratumnuk Suankularb School   In the Grand Palace, Maharaj Road   Prabarommaharachawung Sub-district Pranakorn District, Bangkok   10200  Tel:  0-2222-4871, 0-2222-6561  Fax:  0-2222-6557