:::โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ยินดีต้อนรับ:::

 

ข้อมูลพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รายงานประจำปีของสถานศึกษา
เอกสารรายงานจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้บริหารสถานศึกษา
สายชั้นปฐมวัยและอนุบาล
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วิทยากรพิเศษ

แนะนำโรงเรียน

Link หน่วยงานที่สำคัญ
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

Free Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.59


คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม(รายละเอียด)


กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
วันดินโลก(World  Soil Day) วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม )
  วันที่ 4 ธันวาคม  2560   <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>> 

โครงการค่ายเยาวชน 
"ค่ายEMC เสริมสร้างสู่การเรียนรู้ " ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  วันที่ 28  พฤศจิกายน  2560   <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>> 

กิจกรรมวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2560
  วันที่ 24  พฤศจิกายน  2560   <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>> 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2    ประจำปีการศึกษา  2560
  วันที่ 13-23  พฤศจิกายน  2560   <<<ดูภาพ อนุบาล : ป.1 : ป.2 : ป.3 - 4 : ป.5 ป.6 : ม.1-3 >>> 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

::::เผยแพร่ผลงานวิจัย::::
รายงานการพัฒนาเกมมหัศจรรย์ กระดานสื่อสารพัฒนา
ทักษะด้านการพูด และภาษามอของเด็กนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษ
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชมรมไอทีคิดส์
              
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สสวท.
:::เว็บไซต์เกี่ยวกับอาเซียน:::
:: ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
:::กรมอาเซียนกระทรวงต่างประเทศ
:: ASEAN Watch
:: สมาคมอาเซียน ประเทศไทย
:: สาระความรู้เกี่ยวกับ ประเทศสมาชิกอาเซียน

 

 

ศึกษาดูงานจาก คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่ 22  พฤศจิกายน  2560   <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>> 

นักเรียนเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง
    <<<ดูภาพเพิ่มเติม ป.2 : ป.3 : ป.4  : ป.5  :  ป.6  :  มัธยมศึกษา >>> 

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ    ประจำปีการศึกษา  2560
  วันที่ 6-8  พฤศจิกายน  2560   <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>> 

นิเทศการสอน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ภาคเรียนที่ 2   ประจำปีการศึกษา  2560
  วันที่ 7 พฤศจิกายน  2560   <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>>  

 

กิจกรรมสอบธรรมศึกษา    ประจำปีการศึกษา  2560
  วันที่ 9 พฤศจิกายน  2560   <<<ดูภาพเพิ่มเติม >>> กิจกรรมวันปิยะมหาราช  ประจำปีการศึกษา  2560
  วันที่ 23 ตุลาคม  2560   <<<กล้อง 1  ,  กล้อง2 >>>
::::ข่าวการศึกษา::::

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง  ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200  โทร. 0-2222-4871  0-2222-6561 โทรสาร 0-22226557
Phratumnuk Suankularb School   In the Grand Palace, Maharaj Road   Prabarommaharachawung Sub-district Pranakorn District, Bangkok   10200  Tel:  0-2222-4871, 0-2222-6561  Fax:  0-2222-6557