:::โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ยินดีต้อนรับ:::
ข้อมูลพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รายงานประจำปีของสถานศึกษา
เอกสารรายงานจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้บริหารสถานศึกษา
สายชั้นปฐมวัยและอนุบาล
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วิทยากรพิเศษ

แนะนำโรงเรียน

Link หน่วยงานที่สำคัญ
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

 

Free Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.59

 

:::ข่าวประชาสัมพันธ์รับนักเรียน:::


 


 


กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา? สยามบรมรชกุมารี
กิจกรรมเรียงร้อยนิทรรศน์รัดสังคีตสืบสานจารีตสานใจภักดิ์น้อมจงรักองค์ราชกุมารี
ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และค่ายเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

การอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904
ณ ห้องประชุม ๓โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรม วันอาเซียน " ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน "
(Advancing Partnership for Sustainability )
ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  


กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  


การอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐาน
พร้อมสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ประจำปี ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๓ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  


กิจกรรมการวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการรับประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  


กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

โครงการค่ายยุวชนคนคุณธรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"
(เยาวชนไทยหัวใจสตอง) และค่าย ปปช.น้อย
ตามโครงการคุณธรรม สพฐ. และโครงการโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ วันที่ ๑๓ -๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
(มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
เรื่องสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจาร์ยจิระศักดิ์ อัจฉริยยศ
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๔๓๐๓ ชั้น ๓ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

 


 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม(รายละเอียด)

 

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม(รายละเอียด)


คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษ
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชมรมไอทีคิดส์
              
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สสวท.
:::เว็บไซต์เกี่ยวกับอาเซียน:::
:: ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
:::กรมอาเซียนกระทรวงต่างประเทศ
:: ASEAN Watch
:: สมาคมอาเซียน ประเทศไทย
:: สาระความรู้เกี่ยวกับ ประเทศสมาชิกอาเซียน

 

กิจกรรมการจัดการศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากร
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ณ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ เทศบาลเมือง
และศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 วันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ >>>  

งานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ณ อาคารโณงโขน
 วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
(มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
 วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

พิธีมอบใบประกาศธรรมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ณ โรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการเรียนรู้เปิดบ้านวิชาการการศึกษาพิเศษ
 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ไปลงนามถวายพระพร
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>> 

กิจกรรมการเรียนรู้การแสดงคืนโขนสู่เยาวชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการลานวัดลานวัง สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เรื่องมหัศจรรย์ขนมหวานอิ่มท้องได้บุญ
 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

::::ข่าวการศึกษา::::

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง  ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200  โทร. 0-2222-4871  0-2222-6561 โทรสาร 0-22226557
Phratumnuk Suankularb School   In the Grand Palace, Maharaj Road   Prabarommaharachawung Sub-district Pranakorn District, Bangkok   10200  Tel:  0-2222-4871, 0-2222-6561  Fax:  0-2222-6557