:::โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ยินดีต้อนรับ:::

 

ข้อมูลพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รายงานประจำปีของสถานศึกษา
เอกสารรายงานจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้บริหารสถานศึกษา
สายชั้นปฐมวัยและอนุบาล
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วิทยากรพิเศษ

แนะนำโรงเรียน

Link หน่วยงานที่สำคัญ
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

Free Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.59


คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม(รายละเอียด)

:::ข่าวประชาสัมพันธ์รับนักเรียน:::

คลิกดูภาพขนาดใหญ่


กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันดินโลก (World Soil Day ) วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

การสอบธรรมศึกษาแม่กรองธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน
และอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<< ดูภาพเพิ่มเติม  รูปภาพ ชั้นปฐมวัย >>>  

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน
และอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๖
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  รูปภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษา>>>  

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน
และอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๔
วันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  รูปภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔>>>  

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน
และอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒
วันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  รูปภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒>>>  

 

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ค่ายยุชนคนคุณธรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"
(เยาวชนไทยหัวใจสตรอง) และค่ายปปช.น้อย
วันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับประถมศึกษา
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

การตรวจสุขภาพครูและบุคคลกรทางการศึกษา ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

งานมุฑิตาจิต ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย พ.ส.ก.
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2561
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

คณะกรรมการเยี่ยมและติดตามผลโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

โครงการพัฒนาผู้เรียน ชั้นอนุบาล ๑ - ๓ ของนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

กิจกรรมลานวัดลานวังระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
"แรงบันดาลใจจากเจ้าฟ้า สู่แรงบันดาลใจในชั้นเรียน"
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

การประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ( TEDET )
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

กิจกรรมลานวัดลานวังระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
"ถนนคนเดิน" เพลิดเพลินความรู้
สืบสานความเป็นอยู่ เคียงคู่ความพอเพียง
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

การประชุมปฏิบัติการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับเขตตรวจราชการ (เขตตรวจราชการส่วนกลางและเขตตรวจราชการที่ ๑) ณ โรงแรมเอวาน่า กทม.
พร้อมทั้ง รับโล่เกียรติยศ โรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ๓ ดาว
วันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ยุวทูตความดี ยุวอาเชียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

การวัดและประเมินผล ความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา ร่วมการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 


กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ และวันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

 

การนำเสนอผลงาน เปิดบ้าน IS สู่มาตราฐานสากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

 

โครงการธรรมสวนะ ตักบาตรร่วมกัน สร้างสรรค์ความดี ชีวีมีสุข
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

 

การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  วีดีโอการแสดง

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๔โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย
ณ ศาลาราย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

::::เผยแพร่ผลงานวิจัย::::
รายงานการพัฒนาเกมมหัศจรรย์ กระดานสื่อสารพัฒนา
ทักษะด้านการพูด และภาษามอของเด็กนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษ
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชมรมไอทีคิดส์
              
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สสวท.
:::เว็บไซต์เกี่ยวกับอาเซียน:::
:: ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
:::กรมอาเซียนกระทรวงต่างประเทศ
:: ASEAN Watch
:: สมาคมอาเซียน ประเทศไทย
:: สาระความรู้เกี่ยวกับ ประเทศสมาชิกอาเซียน

 

 

การจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

 

การฝึกอบรมการใช้ถังดับเพลิง และสาธิตวิธีใช้ถังดับเพลิง
ของหน่วยงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุม ๓ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่องการออกเสียง Vowel , การออกเสียง ed sound และการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน
วันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

 

นักเรียนรับเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะภาษาไทย
ในโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๑
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

คณะะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว
วันที่ ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

 

การจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดรักการอ่านกับนามีบุ๊ค
วันที่ ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

 

การประเมินและรายงานผลการอ่านเขียนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

 

การจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

 

การประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา
รายการค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ม.๒ , และ ม.๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา
รายการค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชั้นปประถมศึกษาปีที่ ๑, ป.๒ , และ ป.๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

 

การประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา
รายการค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชั้นป.๑, ป.๒ , และ ป.๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา
รายการค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชั้นอนุบาล ๑ ถึง อนุบาล ๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

 

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่
" NEW DLTV"
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

การอบรม เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
วันที่ ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง>>> 

 

การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรและโครงการวิถีพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาไทย
ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน ณโครงการอัมพวาขชัยพัฒนานุรักษ์, ศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี
และศณีกุญชรเบญจรงค์ จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ.2561
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง1  : กล้อง 2

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การเขียนแผนเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ PLC
วันที่ 22-23  มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

 

นักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.5 ทัศนศึกษา 
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์  จังหวัดสมุทรปรากา
วันอังคารที่ 13  มีนาคม 2561
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

รับมอบตัวชั้นอนุบาล 1-3 ปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ที่ 17  มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ทัศนศึกษาวัดพระแก้ว
วันอังคารที่ 13  มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  ทัศนศึกษาวัดพระแก้ว
วันอังคารที่ 13  มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ทัศนวัดพระแก้ว
วันอังคารที่ 13  มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ทัศนศึกษามิวเซียมสยาม
วันอังคารที่ 13  มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

::::ข่าวการศึกษา::::

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง  ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200  โทร. 0-2222-4871  0-2222-6561 โทรสาร 0-22226557
Phratumnuk Suankularb School   In the Grand Palace, Maharaj Road   Prabarommaharachawung Sub-district Pranakorn District, Bangkok   10200  Tel:  0-2222-4871, 0-2222-6561  Fax:  0-2222-6557