:::โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ยินดีต้อนรับ:::

 

ข้อมูลพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รายงานประจำปีของสถานศึกษา
เอกสารรายงานจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้บริหารสถานศึกษา
สายชั้นปฐมวัยและอนุบาล
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วิทยากรพิเศษ

แนะนำโรงเรียน

Link หน่วยงานที่สำคัญ
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

Free Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.59


คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม(รายละเอียด)

:::ข่าวประชาสัมพันธ์รับนักเรียน:::


การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่
" NEW DLTV"
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง1 

การอบรม เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
วันที่ 8-9 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง1 

การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรและโครงการวิถีพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาไทย
ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน ณโครงการอัมพวาขชัยพัฒนานุรักษ์, ศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี
และศณีกุญชรเบญจรงค์ จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ.2561
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง1  : กล้อง 2

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การเขียนแผนเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ PLC
วันที่ 22-23  มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

รับมอบตัวชั้นอนุบาล 1-3 ปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ที่ 17  มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

 

 

 

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

::::เผยแพร่ผลงานวิจัย::::
รายงานการพัฒนาเกมมหัศจรรย์ กระดานสื่อสารพัฒนา
ทักษะด้านการพูด และภาษามอของเด็กนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษ
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชมรมไอทีคิดส์
              
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สสวท.
:::เว็บไซต์เกี่ยวกับอาเซียน:::
:: ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
:::กรมอาเซียนกระทรวงต่างประเทศ
:: ASEAN Watch
:: สมาคมอาเซียน ประเทศไทย
:: สาระความรู้เกี่ยวกับ ประเทศสมาชิกอาเซียน

 

   

 

 

นักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.5 ทัศนศึกษา 
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์  จังหวัดสมุทรปรากา
วันอังคารที่ 13  มีนาคม 2561
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  ทัศนศึกษาวัดพระแก้ว
วันอังคารที่ 13  มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ทัศนศึกษาวัดพระแก้ว
วันอังคารที่ 13  มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ทัศนวัดพระแก้ว
วันอังคารที่ 13  มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

 

ค่ายวิชาการระดับชั้นป.5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1และ2 ประจำปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ที่ 12  มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ทัศนศึกษามิวเซียมสยาม
วันอังคารที่ 13  มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

 

งานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
วันเสาร์ที่ 10  มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้อง1  : กล้อง 2 : กล้อง 3

Day Camp ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ประจำปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ที่ 12  มีนาคม 2561 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

::::ข่าวการศึกษา::::

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง  ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200  โทร. 0-2222-4871  0-2222-6561 โทรสาร 0-22226557
Phratumnuk Suankularb School   In the Grand Palace, Maharaj Road   Prabarommaharachawung Sub-district Pranakorn District, Bangkok   10200  Tel:  0-2222-4871, 0-2222-6561  Fax:  0-2222-6557