:::โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ยินดีต้อนรับ:::
ข้อมูลพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รายงานประจำปีของสถานศึกษา
เอกสารรายงานจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้บริหารสถานศึกษา
สายชั้นปฐมวัยและอนุบาล
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วิทยากรพิเศษ

แนะนำโรงเรียน

Link หน่วยงานที่สำคัญ
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

 

Free Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.59

 

:::ข่าวประชาสัมพันธ์รับนักเรียน:::


 


 

งานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมกีฬาสีประจำปี ๒๕๖๓
ณ สนามฝ่ายในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จัดกิจกรรมการบูรณาการสู่ลานวัด ลานวัง
"รื่นเริง สำราญ เทศกาลปีใหม่"
ณ อาคารแถวเต๊ง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุกวาชาด ณ ค่ายทุ่งเก้าทัพ แคมป์ อ.เมืองกาญ จ.กาญจนบุรี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ - มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติและวันดินโลก
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

การสอบธรรมสนามหลวง  ธรรมศึกษานักธรรมชั้นตรี โท เอก
ธรรมศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ สนามสอบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

คณะครู นักเรียนถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์ สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๒๘ คน
ศึกษาดูงานด้านกิจกรรมสภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอนและการเรียนร่วมของนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ณ ศูนย์ทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม พบปะผู้บริหาร ข้าราชการครู
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
พร้อมทั้งการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง ๔ ด้านให้คำแนะนำเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการสู่การปฏิบัติทั้งระบบ โดยมี นางจินดา สรรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คณะครูให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอผลการบริหารจัดการของโรงเรียน ชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
“เปิดบ้าน สายรัก กศพ.” ลานวัดลานวัง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  


มอบเกียรติบัตรครูผู้สอนและนักเรียนที่ชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช
ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต
วันที่ ๒๓ ตุลามคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒


<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการซ้อมถวายวางพวงมาลาและถวายบังคม ร.5 ในวันปิยมหาราช
ณ โรงยิม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๒ ตุลามคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

คณะครูจำนวน ๖๑ คน ศึกษาดูงาน "โครงการพัฒนาบุคลากรเสริมขวัญและกำลังใจ
โครงการวิถีพอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่ความยั่งยืน "  ณ สวนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
กองพลทหารราบที่๙ และศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ ตามแนวพระราชปรัชญา  จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี
วันที่ ๘ – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมครูผู้เกษียณอายุราชการ ๖๐ ปี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖จัดกิจกรรมการบูรณาการสู่ลานวัด ลานวัง 
เรื่อง" ย้อนรอยภูมิปัญญาไทย ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ "
ณ อาคารพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จัดกิจกรรมการบูรณาการสู่ลานวัด ลานวัง
เรื่อง" สืบศาสตร์ สานศิลป์ ถิ่นเด็กหลังวัง ลานวัดลานวัง "
ณ อาคารแถวเต๊ง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จัดกิจกรรมการบูรณาการสู่ลานวัด ลานวัง
เรื่อง "จากทุ่งธรรมนา มาสู่เมนูข้าว ก้าวเข้ารั้ว พ.ส.ก."
ณ อาคารแถวเต๊ง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  


กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา? สยามบรมรชกุมารี
กิจกรรมเรียงร้อยนิทรรศน์รัดสังคีตสืบสานจารีตสานใจภักดิ์น้อมจงรักองค์ราชกุมารี
ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

คณะครู นักเรียนจำนวน ๒๒๐ คนเข้ารับการอบรมหัวข้อ
"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔
ณ ห้องประชุม ๓โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรม วันอาเซียน " ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน "
(Advancing Partnership for Sustainability )
ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  


กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  


การอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐาน
พร้อมสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ประจำปี ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๓ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  


กิจกรรมการวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการรับประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  


กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  


 


 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม(รายละเอียด)

 

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม(รายละเอียด)


คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษ
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชมรมไอทีคิดส์
              
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สสวท.
:::เว็บไซต์เกี่ยวกับอาเซียน:::
:: ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
:::กรมอาเซียนกระทรวงต่างประเทศ
:: ASEAN Watch
:: สมาคมอาเซียน ประเทศไทย
:: สาระความรู้เกี่ยวกับ ประเทศสมาชิกอาเซียน

 

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

โครงการค่ายยุวชนคนคุณธรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"
(เยาวชนไทยหัวใจสตอง) และค่าย ปปช.น้อย
ตามโครงการคุณธรรม สพฐ. และโครงการโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ วันที่ ๑๓ -๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
(มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
เรื่องสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจาร์ยจิระศักดิ์ อัจฉริยยศ
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๔๓๐๓ ชั้น ๓ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการจัดการศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากร
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ณ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ เทศบาลเมือง
และศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 วันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ >>>  

งานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ณ อาคารโณงโขน
 วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
(มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
 วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

พิธีมอบใบประกาศธรรมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ณ โรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการเรียนรู้เปิดบ้านวิชาการการศึกษาพิเศษ
 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ไปลงนามถวายพระพร
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>> 

กิจกรรมการเรียนรู้การแสดงคืนโขนสู่เยาวชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการลานวัดลานวัง สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เรื่องมหัศจรรย์ขนมหวานอิ่มท้องได้บุญ
 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

::::ข่าวการศึกษา::::

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง  ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200  โทร. 0-2222-4871  0-2222-6561 โทรสาร 0-22226557
Phratumnuk Suankularb School   In the Grand Palace, Maharaj Road   Prabarommaharachawung Sub-district Pranakorn District, Bangkok   10200  Tel:  0-2222-4871, 0-2222-6561  Fax:  0-2222-6557