โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ยินดีต้อนรับ

ที่อยู่ : โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
Phratumnuk Suankularb School

ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200
Maharaj Road Prabarommaharachawung Sub-district Pranakorn District, Bangkok 10200

โทรศัพท์/Tel : 0 2222 6561, 0 2222 4871

โทรสาร/Fax: 0 2222 6557

เว็บไซด์โรงเรียน : www.phratumnuk.ac.th
อีเมล์ : phratumnuk@windowslive.com , admin@phratumnuk.ac.th

 

 

 

 

หน้าหลัก